The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

Digital Sales Consultant - Ricoh

Antwerpen

Digital Sales Consultant Antwerpen

NL

 

Krijg jij energie uit het afronden van een salesdeal? Ben jij communicatief sterk en haal jij voldoening uit het adviseren en begeleiden van de klant naar een geschikte oplossing? Voel jij je thuis in een grote organisatie waarbij je een breed aanbod aan producten en diensten hebt en waar de mogelijkheden eindeloos zijn? Dan lijkt deze vacature misschien wel iets voor jou te zijn!

Wat kan je verwachten?

 • In de eerste weken start je een intensieve opleiding om het productgamma van Ricoh te leren kennen.
 • Bij de start krijg je een portefeuille van bestaande klanten en prospecten in jouw regio toegewezen, waarvoor jij verantwoordelijk zal zijn.
 • Je benadert de (potentiële) klant met een open mind en gaat in dialoog om zo de noden en wensen te detecteren.
 • Je presenteert gerichte oplossingen die aansluiten bij de wensen van de klanten en de prospecten.
 • Je neemt een adviserende rol op en bouwt een duurzame relatie uit met jouw klanten.
 • Je detecteert steeds nieuwe mogelijkheden en identificeert zakelijke opportuniteiten die je ook succesvol afhandelt.
 • Je treedt op als ambassadeur en werkt mee aan de reputatie van Ricoh in de markt.

Wie zoeken wij?

 • Je wordt niet afgeschrikt door koude prospectie en haalt voldoening uit het aanbrengen van nieuwe klanten.
 • Je ziet in elk contact een opportuniteit en grijpt deze aan met beide handen.
 • Je hebt interesse en / of affiniteit met IT en voelt je thuis in een snel veranderende digitale omgeving.
 • Je beheert en beheerst jouw dossiers op een professionele manier en zorgt voor een adequate opvolging van jouw contacten.
 • Je bent leergierig en handelt graag vanuit kennis.
 • Je hebt een goede drive en bent communicatief sterk.
 • Je drukt je uit in het Nederlands en in het Engels. Kennis van de Franse taal wordt gezien als een troef.

Wat heeft Ricoh jou te bieden?

 • Je maakt deel uit van een internationale firma met een mensgerichte aanpak.
 • Je komt terecht in een ambitieuze, succesvolle en groeiende professionele werkomgeving, die bekend staat om zijn kwaliteit en uitzonderlijke klantenservice.
 • Als werknemer blijf je succesvol door de focus op persoonlijke ontwikkeling en opleiding.
 • Een goede work-life balance door flexibele uren en 2 thuiswerkdagen per week.
 • De dag starten met yoga, een ontmoeting met de Sint in Technopolis,...? Je kan het hier allemaal tegenkomen.
 • Naast je vast verloningspaket, heb je eveneens een commissie. In jouw pakket vind je tal van extralegale voordelen zoals een wagen met tankkaart, een laptop en GSM, maaltijdcheques, een groepsverzekering,...

 

FR

 

La conclusion d'une vente vous procure-t-elle de l'énergie ? Vous avez le sens de la communication et vous éprouvez de la satisfaction à conseiller et à guider le client vers une solution adéquate ? Vous vous sentez à l'aise dans une grande organisation où vous disposez d'un large éventail de produits et de services et où les possibilités sont infinies ? Alors ce poste vacant est peut-être fait pour vous !

Quel sera votre rôle?

 • Au cours des premières semaines, vous suivrez une formation intensive pour vous familiariser avec la gamme de produits Ricoh.
 • Dès le départ, vous vous verrez attribuer un portefeuille de clients existants et de prospects dans votre région, dont vous serez responsable.
 • Vous abordez le client (potentiel) avec un esprit ouvert et entamez un dialogue pour détecter ses besoins et ses souhaits.
 • Vous présentez des solutions ciblées qui répondent aux besoins des clients et des prospects.
 • Vous jouez un rôle de conseiller et construisez des relations durables avec vos clients.
 • Vous détectez constamment de nouvelles possibilités et identifiez des opportunités commerciales, que vous traitez également avec succès.
 • Vous jouez le rôle d'ambassadeur et contribuez à asseoir la réputation de Ricoh sur le marché.

 Quel profil recherchons-nous?

 • Vous n'êtes pas découragé par le cold calling et vous tirez satisfaction de l'apport de nouveaux clients.
 • Vous voyez une opportunité dans chaque contact et la saisissez à deux mains.
 • Vous avez un intérêt et/ou une affinité pour l'informatique et vous vous sentez à l'aise dans un environnement numérique qui évolue rapidement.
 • Vous gérez et contrôlez vos dossiers de manière professionnelle et assurez un suivi adéquat de vos contacts.
 • Vous êtes avide d'apprendre et aimez agir sur la base de vos connaissances.
 • Vous faites preuve d'un bon esprit d'initiative et de solides compétences en matière de communication.
 • Vous vous exprimez en néerlandais et en anglais. La connaissance du français est vue comme un atout. 

Qu'est-ce que Ricoh vous propose?

 • Vous ferez partie d'une entreprise internationale dont l'approche est axée sur les personnes.
 • Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel ambitieux, performant et en pleine croissance, réputé pour sa qualité et son service à la clientèle exceptionnel.
 • En tant qu'employé, vous resterez performant grâce à l'accent mis sur le développement personnel et la formation.
 • Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à des horaires flexibles et à deux jours de travail à domicile par semaine.
 • Commencer la journée par du yoga, rencontrer Saint-Nicolas à Technopolis,... ? Vous pouvez tout voir ici.
 • En plus de votre rémunération fixe, vous bénéficiez de commissions. Votre package comprend de nombreux avantages extra-légaux tels qu'une voiture avec carte de carburant, un ordinateur portable et un téléphone mobile, des chèques-repas, une assurance groupe, etc.