The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

Customer Manager WorkCenter - Makro Cash & Carry Belgium

Machelen

(FRENCH VERSION BELOW)

DE JOB…

Klantgericht

Je hebt een passie voor bouw en tuin. Dankzij jouw uitgebreide kennis is het mogelijk om de klanten het juiste advies te bieden. Je houdt voortdurend voeling met wat er leeft bij onze craftsmen. Je wordt een partner voor de klant binnen het workcenter, je creëert een duurzame relatie met de klant. Samen met jouw collega’s ben jij hét gezicht van het WorkCenter!

Overtuigingskracht

Je brengt behoeften en verwachtingen van onze klanten in kaart en overtuigt hen van ons concept. Je rapporteert over de uitgevoerde klantenbezoeken en werkt zelf voorstellen uit inzake assortiment, prijzen, services, … om de klant in de toekomst beter van dienst te zijn. Je informeert klanten omtrent commerciële acties en nodigt klanten uit voor events of speciale acties. Je bent verantwoordelijk voor het activeren en ontwikkelen van nieuwe en bestaande klanten in een portfolio tot op een vooraf bepaald omzetniveau.

Prestatiegericht

Je krijgt ambitieuze doelstelling op gebied van zakencijfer en klantenrelatie en je bent verantwoordelijk om deze targets te behalen.  Je bent in staat een portefeuille samen te stellen op basis van potentiële groei. Je staat in voor het behalen van targets op het vlak van omzet. Je hebt uitstekende contacten met de beslissingsnemers bij deze klanten en laat geen opportuniteiten liggen.

JOUW PROFIEL…

Vereiste (vak)kennis en ervaring

 • Je hebt ervaring in B2B sales
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels, elke extra taal is een groot pluspunt
 • Je hebt affiniteit met tuin- en bouwprojecten, of je bent bereid om je hierin te verdiepen
 • Je hebt basis Excel vaardigheden

Persoonlijke eigenschappen en competenties

 • Je denkt automatisch in termen van de klant en weet perfect wat de voor de klant belangrijk is
 • Je bent een teamspeler
 • Je komt vaak met creatieve en innovatieve ideeën
 • Je bent erg resultaat gedreven
 • Je hebt een ondernemende spirit en je houdt ervan nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • Je hebt een CAN DO-mentaliteit

MAKRO BIEDT JE…

 • Een voltijds contract (36u/w)
 • Een erg gevarieerde job in een dynamisch en internationaal bedrijf
 • Een aantrekkelijk salaris en een degelijk pakket extralegale voordelen

Plaats in de organisatie

Als Customer Manager WorkCenter rapporteer je aan de Sales Manager WorkCenter.

_____________________________________________________________________________

LA FONCTION…

Centré sur le client

Vous avez une passion pour la construction et le jardin. Grâce à vos connaissances approfondies, il vous est possible de bien conseiller les clients. Vous vous tenez au courant de ce qui se passe chez nos clients professionnels. Au sein du WorkCenter, vous devenez un partenaire pour le client et vous créez une relation durable avec lui. Avec vos collègues, vous êtes le visage du WorkCenter !

Force de persuasion

Vous identifiez les besoins et les attentes de nos clients et vous arrivez à les convaincre de notre concept. Vous rédigez les rapports des visites clients effectuées et développez des propositions concernant l'assortiment, les prix, les services,... afin de mieux servir le client à l’avenir. Vous informez les clients d’actions commerciales et les invitez à des événements ou des actions spéciales. Vous êtes responsable de l'activation de nouveaux clients et du développement du portefeuille de clients existants afin d’atteindre un niveau de chiffre d'affaires prédéterminé.

Orienté performance

Vous recevez des objectifs ambitieux en termes de chiffre d'affaires et de relation client et vous êtes responsable de la réalisation de ces objectifs. Vous êtes en mesure de constituer un portefeuille sur base de la croissance potentielle. Vous êtes responsable d’atteindre les objectifs en termes de chiffre d'affaires. Vous avez d'excellents contacts avec ceux qui prennent les décisions chez vos clients et ne négligez aucune opportunité.

VOTRE PROFIL…

Connaissances et expérience requises

 • Vous avez de l'expérience dans la vente B2B.
 • Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais, du français et de l'anglais, toute connaissance d’une langue supplémentaire est un atout.
 • Vous avez de l’expérience avec des projets de jardinage et de construction, ou vous êtes prêt à approfondir vos connaissances en la matière.
 • Vous possédez des compétences de base en Excel.

Caractéristiques personnelles et compétences

 • Vous adoptez automatiquement une approche orientée client et savez parfaitement ce qui est important pour le client.
 • Vous êtes un vrai team-player  
 • Vous avez des idées créatives et innovatrices.
 • Vous êtes très axé(e) sur les résultats.
 • Vous êtes un entrepreneur-né et vous aimez relever de nouveaux défis.
 • Vous avez une mentalité CAN DO (je peux le faire).

MAKRO VOUS OFFRE…

 • un contrat à temps plein (36 h/semaine)
 • une fonction très variée dans une entreprise internationale dynamique  
 • un salaire attractif complété par une large palette d’avantages extralégaux  

Place dans l’organisation

En tant que Customer Manager WorkCenter, vous rapportez au Sales Manager WorkCenter.